INDEX

BLOCKS > VIEW TXHASH > VIEW TXHASH TRANSACTION INFO

Txhash Transaction Info

TxHash : 0xb8255bdb76c8543ebcaa5b53b7bcbdcc1812e383711ad25ae1ca53ab92c340cd

TxHash 0xb8255bdb76c8543ebcaa5b53b7bcbdcc1812e383711ad25ae1ca53ab92c340cd
TxReceipt Status Success
Block Number 2206211 (1,377,729 block confirmation)
TimeStamp 168 days ago (Aug-14-2019 03:57:34 AM +UTC)
From 0xa44c8b82ac2e7763cd3c2d1d7f11840a9532fcde
To 0x8e00fe5160147c17793ac01122af4a0e466fcfff
Value 8.619138084 MIB
Gas Limit 90000
Gas Used 21000
Gas Price 0.000000001 MIB (1,000 RABBIT)
Fee 0.000021 MIB
Nonce 415442